Молитва об усопших Родителях до 40 дней

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

Молитвы по усопшим до 40 дней текст читать

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитвы по усопшим до 40 дней текст читать – в подробном и точном описании.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва об усопшем родственнике, читаемые дома до 40 дней

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Ушедший из жизни родной или близкий человек повергает всех в скорбь, тоску и уныние. Слезы людей могут облегчить только их боль, никак не влияя на душу усопшего. На душу усопшего вряд ли повлияет солидный памятник, пышные и красивые поминки, а также престижное место на кладбище. Потому что все это материальное. Оно никак не влияет на духовный божий мир. Умершему помогает поминальная молитва за упокой души усопшего.

В таком молитвословии живые принимают святое участие в спасении души умершего. Люди обращаются с молитвой «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего» и продвигают Бога на милость души умершего. Такая милость дается только по прошению живых. Молитва за усопших родственников также доставляет спасение и живым.

Все дело в том, что при молитвословии об умерших люди настраивают также свою душу на небесный лад. Это все отвлекает от суетливого и временного живого мира и наполняет память людей о смерти и отклоняет их души от зла. Также такое молитвословие помогает живым надежду на неземное будущее, и воздерживаться от произвольных грехов.

Еще молитвы об усопших родственниках помогают расположить душу верующего христианина к исполнению основной заповеди Христа — готовиться к исходу в любой час. Помните, что усопшие также молятся и за нас. А особенную помощь мы можем получить по молитвословиям, которые показали свою Божественную силу и обрели блаженство в вечности.

Основные правила молитвенных обращений об умерших

Поминальное молитвословие об умершем родственнике считается долгом любого верующего православного человека. По канонам православной церкви особенно усердно необходимо молиться в течении первых сорока дней после кончины. Христианская церковь заповедует возносить молитву вдовы об усопшем муже, детей родителям или просто близкому человеку каждый день.

Православная церковь также заповедует прочитывать имена по специальному помяннику. Это небольшая книжечка, в которой сохранены имена усопших и живых сородников. Даже существует благочестивый обычай, по которому предлагают ведение семейных помянников. Прочитав имена всех записанных родственников, православные верующие могут помнить многие поколения родственников, которые давным-давно умерли.

Помните, что молитвы, читаемые дома, до 40 дней усопшему имеют намного лучший эффект, чем после 40 дней. Помимо этого стоит учесть, что в домашних условиях можно читать все молитвы. Даже те, которые нельзя упоминать на церковном Богослужении. Например, в храме запрещено читать молитву за не крещенных усопших или за самоубийц. Главное, точно воспроизводите весь текст молитвословия, сохраняйте все намерения и концентрацию. И ни коем случае нельзя ни на что отвлекаться.

Богослужение в храме

Поминать умершего человека в Церкви необходимо как можно чаще. Это нужно делать не только в дни поминовения, но и в любой другой день.

  1. Главным молением является короткая молитва об усопших православных христиан на Божественной литургии. Во время этого процесса приносится бескровная жертва Богу.
  2. После литургии следует панихида. Этот обряд служится перед кануном — специальным столиком с несколькими подсвечниками и с изображением распятия. Во время этого процесса в память об умерших следует оставить приношение на нужды церкви.
  3. Для души умершего человека очень важно заказать в церкви сорокоуст. Это обряд литургии, который длиться со дня кончины человека до 40 дней. По окончании сорокоуста — его можно заказать вновь. Длительные сроки поминовения можно заказывать на полгода и на год. А самым простым жертвованием за умершего считается свеча, которую ставят за упокоение.

Какие молитвы читать по усопшему дома

Помните, что самое большое, что можно сделать в память об умершем — это заказать литургию. Но все же не стоит забывать, что за них также можно совершать дела милосердия и молиться дома.

Молиться о спасении души умершего — это святая обязанность, которая возлагается на здравствующих родственников. Помните, что только молясь о умерших близких людях, можно доставить им единственное благо, которого они ждут. Этим благом будет поминовение Господа.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Церковь заповедует детям произносить слова молитвы об усопших родителях до 40 дней после их кончины. Это необходимо делать каждый день на протяжении этого периода. Для этого достаточно читать следующее краткое молитвословие каждое утро:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

А имена удобнее будет читать по помяннику.

Читайте также:  Да исправится молитва моя: текст

На кладбище

Кладбище — это святое место, на котором покоятся тела усопших до их будущего всеобщего воскрешения. Даже во времена язычества усыпальницы считались неприкосновенными и священными.

Помните, что могилу умершего человека всегда нужно содержать в идеальной чистоте. Крест на могиле считают молчаливым проповедником воскресения и бессмертия. Его обязательно ставят в ноги покойного для того, чтобы лик его был обращен на Распятие.

Придя на кладбище, нужно зажечь свечу и помолиться. Не нужно на кладбище есть и пить. Особенно недопустимым является лить водку на могильный холм. Ведь это оскверняет память умершего. Также не должен соблюдаться обычай оставлять на могиле кусочек хлеба и рюмку водки. Это пережиток язычества.

Наиболее эффективные поминальные молитвы

Дальше поговорим о том, какие молитвы читать по усопшему для того, чтобы Господь их услышал. Ведь молитвословия о покойниках с грузом грехов, способны намного улучшить загробную жизнь наших родных. А Господь всегда очень хорошо слышал тех, кто молится не только за себя, но и за других людей.

Со следующее поминальным молитвенным обращением обращаются к Господу вдовы:

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты — плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим.

Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Своея милости. Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имя), прости ему вся согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца, и Сына, и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит.

Ты Един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою.

Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!»

Молитвословие детей за своих умерших родителей:

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва по умершей маме

Святой текст: Молитва по умершей маме специально для Вас!

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Читайте также:  Молитва на исполнение желания в ближайший срок

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о усопшем сыне

Молитва о усопшем сыне

Ушедшие от нас родные и близкие уже не могут изменить свою загробную участь, и только мы, живые, можем им помочь молитвой! Боритесь с горечью потери молитвой. Нужно пережить период горя, однако молиться о человеке лучше сразу по его уходе в небесные обители. Конечно, нужно выплакаться, слезы немного облегчат боль, но не тоните в жалости к себе и одиночестве. Умереть — не значит исчезнуть. Действуйте: сейчас нужна ваша помощь душе усопшего.

Материнская молитва о усопшем сыне, как и любая другая, читается со вниманием, осознанием слов молитвы — это не механический заговор, но общение с Богом, просьба к Нему за близкого человека. Молиться лучше в уединении, но можно и читать молитву онлайн в транспорте или на работе — это не грех, лучше так, чем не читать молитву вовсе, просто старайтесь больше концентрироваться.

Можно и нужно молиться дома, а не только подавать на поминовение в храме за сына, который умер, и всех близких, которые умерли. Так вы поможете своему родному сыну стать в небесных селениях ближе ко Господу, улучшите их участь в вечной жизни. Вам же Господь ниспошлет облегчение в скорби и душевный покой.

Все традиционно принятые в обществе вещи: достойный гроб, хорошее место на кладбище, поминки по всем правилам, дорогой памятник — материальны. Они призваны, скорее, отдать дань уважения усопшему и избавить его родных и близких от чувства вины, в той или иной мере остающегося у живых, когда умирают близкие. Всегда кажется, что при жизни мы недодали человеку внимания и любви, он быстро умер, так хотя бы после смерти отдадим долг памяти.

Однако нужно знать, что происходит за гробом с душой сына. Это необходимо, чтобы самому подготовиться к жизни после смерти и помочь, когда сын уже усопший. Нужно не забывать о долге духовном, ведь вы мать. Это молитвы, которые вы читаете дома сами и заказываете в храме.

Понимание посмертной жизни души очень важно для каждого верующего религиозного человека. Ответив на вопрос, что нас ждет после смерти, что такое душа, мы понимаем, что такое человек и как нужно жить, чтобы не погибнуть для вечности. Как говорил один священник, «умереть нам не удастся». Все живы на Небесах. Просите и Божию Мать, Богородицу, помочь вам.

Молитвы об умерших

Православные христиане немало знают о чудодейственных свойствах молитв. Поминая покойного, они помогают его душе очиститься от грехов и спокойно отправиться в Царствие Небесное, где она обретет вечный покой.

Молитвы об усопших — это не только дань уважения, но и способ заручиться поддержкой рода для удачи в жизни. Таким образом живые просят у Бога милости, так как молитвы спасают и наши души, позволяя им очиститься через искреннюю веру и покаяние. Они настраивают на умиротворение, искореняя все нечестивое, что творится у нас в сердцах, способствуют духовному росту и развитию. Молитвы также помогают подготовиться к внезапной кончине, ведь, как ни прискорбно, никто не не знает, когда этот час наступит. Души усопших охраняют тех, кто не предает забвению память предков, а посещает кладбище и заказывает в церкви молебны по близким людям, оставившим нас. Для этого перед литургией христиане приносят записки с именами всех покойных крещеных родственников и близких людей.

Если вы не знаете, жив или нет ваш близкий человек, по прошествии определенного времени необходимо обратиться к священнику, чтобы тот отпел его, дабы душа не металась по нашему миру в поисках выхода. Часто предпосылками к отпеванию служат вещие сны, где пропавшие без вести родственники, погибшие при различных обстоятельствах, подают знаки живым. В таком сне вы можете увидеть его мучения, взгляд, полный мольбы, или даже прямое обращение покойного с просьбой предать земле его прах и помолиться за его душу.

Молитва об умершем

«Великий Господи, опора в жизнях наших. Каждый предстанет пред очами Твоими в назначенный час. Разными путями, но неизменно в положенный час все до единого предстаем пред судом Твоим. Молим Тебя, Отче, помилуй души усопших братьев наших, родителей, детей и близких. Даруй им милость свою, как прощаешь грехи раскаивавшимся искренне. Избавь их от мучений, прости и помилуй их невольные грехи, совершенные по незнанию. Как чада просят прощения у родителей своих, так и мы молим тебя о прощении. Господи Всемогущий, молим тебя с верою искренней и о покаянии всех умерших, чей прах не погребен, чьи помыслы неясны. Даруй им справедливый суд, но упаси от дьявольских терзаний. Избавь души их от вечного скитания по грешной Земле, забери под свой покров. Аминь».

Молитва об усопших родственниках

«Всемилостивый Отец наш небесный! Я, раб грешный (имя), молюсь тебе в смирении. Упокой души родственников моих, покинувших наш мир (имена). Рабы Божьи теперь во власти Твоей. Их тела преданы земле, а вечные души направились в Царствие Небесное. Прими их и прости всемилостью своей, отпусти им грехи их прижизненные, вольные и невольные, и допусти их к вечному причастию. Позволь им наблюдать за нами, в живых находящихся, и через Твою милость подсказывать путь единственно верный и праведный. Аминь».

Молитвы за всех умерших в веках

«Раб грешный (имя), узами грехов скованный, просит у Тебя, Создатель, прощения и очищения. Пред Твои очи со смирением пришел я со своими бедами, позволь же мне помолиться за души всех умерших. За грешников и праведников, воинов и детей, стариков и молодых. Во всех веках души к тебе стекаются-возносятся. Не оставь ни одной без внимания, да прости им все их вольные и невольные ошибки. Жизнью и смертью Тебе обязанный, я молюсь о наставлении, покое и мире в сердце. Огради меня от бесовских проявлений при жизни, а я буду помнить о всех, кто почил ныне, и воздавать им уважение через слова молитвы искренней и очищающей. Да будет так во веки веков, и все грешники праведниками окажутся, да наступит на земле благословенное Царствие Небесное. Аминь».

Не забывайте почитать память своего рода, ведь каждый преданный земле возносится на Небеса, где продолжает наблюдать за своими родственниками и оказывать посильную помощь. Посещайте могилы, отдавая уважение, зажигайте свечи, чтобы очищающий огонь через молитвы и раскаяние освободил и ваши души от всех прегрешений. Живите в мире и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва об усопших за упокой души

Когда из жизни уходит близкий человек, это всегда тяжело и его родственники долго скорбят и тоскуют. Чтобы помочь душе освоиться в том мире, необходимо читать поминальную молитву. Делать это можно дома и в церкви, ставя свечку за упокой.

Молитва об усопших родителях

Живые люди обращаются к Богу, чтобы спасти душу умершего и продвинуть Бога на милость. Стоит отметить и тот факт, что прошение за усопших помогает спастись и живым, поскольку они настраиваются на небесный лад. Это помогает отвлечься от ежедневной суеты и уберечься от зла. Молитва за упокой души усопшего родителя помогает принять неизбежное и успокоиться, а еще она упростит ей прохождение испытаний после упокоя.

Одним из способов позволяющих выразить заботу об ушедших из жизни родителей является чтение Псалтыря. Необходимо ежедневно читать по одной кафизме на протяжении первых 40 дней после смерти родственника. Это поможет обеспечить для души скорое успокоение, ощущение свободы и возможность нахождения в Раю. Произносить молитвенные тексты можно в любое время дня.

Молитва об усопшей матери

Потеря родительницы – сложное испытание для человека в любом возрасте и чтобы облегчить собственное состояние и помочь душе родного человека, следует обращаться к Богу. Молитва об усопшей маме читается, как первые 40 дней после ее смерти, так и во все поминальные даты, годовщины рождения и смерти. Стоит заметить, что никто не запрещает читать прошения в любое время, когда этого хочется. Важно обращаться к Богу с чистым сердцем.

Во время чтения молитвы об усопших необходимо постараться отрешиться от собственного горя и уныния. Черная скорбь является серьезным нарушением заповедей, которая ложится тяжелым бременем, как на молящегося человека, так и на усопшую мать. Стоит сказать о том, что прошение об упокоении может быть заказано в церкви, но лучше всего читать тексты самостоятельно. Не стоит использовать фотографии или ритуальные предметы, поскольку это будет сочтено за грех. Необходимо взять церковную свечу и поставить ее возле иконы.

Молитва об усопшем отце

Представленный выше молитвенный текст можно использовать и для того, чтобы просить о милости Бога за умершего отца. Кроме канонических текстов, можно просто обращаться к Высшим силам от чистого сердца собственными словами. Упокой души представляет собой сложное религиозное таинство, которое реализуется при помощи церковных молитв и обрядов. Если ничего не делать, то человек лишает отца поддержки и ему будет сложно пройти процесс искупления совершенных при жизни ошибок. Молитва об успокоении души умершего отца должна быть прочтена вдумчиво и чувственно.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба (ы) твоего (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие небесное. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Молитва вдовы об усопшем муже

Уход из жизни любимого супруга вгоняет женщину в глубокую депрессию и возникает чувство безысходности. В такой ситуации важно не забывать о том, что душа умершего человека нуждается в поддержке. Для этой цели есть специальная молитва об умершем супруге, которую нужно обязательно читать первые 40 дней после смерти. Кроме этого, следует ежедневно произносить Псалтырь, все 20 кафизм по порядку. Еще рекомендуется пойти в храм, чтобы совершить поминальный обряд и заказать отпевание, сорокоуст, литургию и панихиду.

Чтобы помочь себе пережить горе, женщине рекомендуется обращаться к Богу с просьбой дать сил, чтобы пережить горе и жить дальше. Он непременно услышит и даст силы, чтобы справиться с бедой. Не лишним будет самой исповедаться и причаститься, а еще поговорить с батюшкой о случившемся горе. Важно помнить, что молитва об усопшем может быть произнесена своими словами, главное, чтобы она шла от чистого сердца, ведь это важно для того, чтобы душа супруга воссоединилась с Богом.

Читайте также:  Молитва от злых людей и врагов на работе

Молитва мужа об усопшей жене

Есть молитвенные прошения, которые никто не может прочитать за человека, и к этой группе можно отнести тексты, предназначенные для вдов и вдовцов. Все описанные ранее рекомендации приемлемы и в данном случае. Молитва об усопшей жене может быть прочитана в церкви или дома, главное – уединение, чтобы иметь возможность полностью погрузиться в диалог с Высшими силами. Рекомендуется молиться перед иконой, рядом с которой следует зажечь свечу. Произносите прошение с огромной верой в вечную жизнь души и встречу после Страшного суда.

Молитва матери о усопших детях

Священнослужители рекомендуют молиться в храме, но и домашние обращения к Высшим силам являются спасательным средством для умерших людей. Молитва о усопших детях и других людях, которые произносятся дома, называются «келейным правилом». Есть главное прошение об умерших людях – помянник и его можно найти в каждом молитвослове. Церковь заповедует ежедневно просить у Бога за ушедших из жизни детей, читая следующий текст:

Молитва об усопших некрещеных

Церковь неоднозначно относится к заблудшим душам, то есть к умершим людям, которые не были при жизни крещеными, но есть молитва, которую могут читать за них родственники. Важно учитывать, что за некрещенных умерших людей нельзя в церкви заказывать литургию. Молитва о некрещенных умерших людях может быть обращена не только к святым, но и к Богу, поскольку каждый человек, проживший праведную жизнь, имеет право на прощение и покровительство.

Есть много преданий о святом мученике Уаре, которого принято считать покровителем заблудших. При жизни он сотворил много хороших вещей, обладая возможностью помогая христианам, которые находились в заключении за свою веру. Стоит заметить, что молитва об усопших мученику Уару ослабевает вечные мучение некрещенной души, но при этом она не гарантирует ему место в Раю.

Молитва об усопшем до 40 дней

Поминальное молитвословие считается обязательством каждого верующего человека. Согласно церковным канонам важно читать молитвенные обращения на протяжении первых 40 дней после кончины. Все представленные выше тексты пригодны для этого. Важно учитывать, что в дома допускается произносить молитвы, запрещенные к упоминанию на церковных Богослужениях.

Молитва за усопших людей должна читаться в церкви, как можно чаще. Делать это нужно не только в дни, предназначенные для поминания, но и в другое время. Главной является короткая молитва на Божественной литургии, когда приносится бескровная жертва Богу. Затем следует панихида, которая служится перед специальным столиком. Во время нее в память об ушедших из жизни людях оставляют приношения. Еще следует заказать сорокоуст, который начинается в день кончины и длится 40 дней.

Еще следует поговорить о том, как молиться на кладбище, которое считается святым местом, где покоятся тела умерших людей до их будущего воскрешения. Важно всегда держать могилу в чистоте, а крест считается проповедником воскресенья. Приходя на кладбище, необходимо зажечь свечу и прочитать молитву. Нельзя есть и пить на могиле, поскольку это оскверняет память усопшего человека. Языческим пережитком считается традиция оставлять на могиле рюмку водки и кусочек хлеба.

Молитва за упокой души умершего на 9 дней, 3, 40 и годовщину — как и зачем ее читать

Молитва за упокой души умершего — важнейшая часть любых похорон и поминок. Как, в частности, в нашей, православной вере, так и в христианской религии в целом. Почему этой части похоронного ритуала уделяется столько внимания?

Молитва за упокой души умершего — откуда произошла эта традиция и зачем она нужна

Молитва после смерти человека — давняя часть любой традиции, не важно, христианской, или языческой. Называются они по-разному и принимают абсолютно разные формы, но факт остаётся фактом. После смерти человека в путь на другую сторону его провожают определённым, установленным песнопением, панихидой, или другой формой религиозного ритуала. Потому что в каждой традиции, вне зависимости от вероисповедания, существует практика провожать человека.

Молитвы за упокой облегчают переход человека из одного мира в другой.

Почему? В чём причина? Верования человечества во многом расходятся. Но все они сошлись во мнении, что человеческая душа, отягощённая грехами, с трудом сможет попасть в лучший мир. Но у каждого есть родственники и люди, которые его любят. И желание облегчить такую дорогу близкому человеку вполне естественно.

Именно для этого существуют молитвы за упокой души. Ведь их произносят с горячим состраданием, пытаясь помочь умершему. Высшие силы, увидев такое рвение со стороны родственников и друзей, понимают, что если его так любят, то и меру грехов можно умерить. По плохому человеку вряд ли кто-то будет страдать.

Так что существование таких ритуалов вполне понятно, как логически так и эмоционально. Все хотят помочь своим родственникам, хоть живым, хоть мёртвым. Тем более, что, по большому счету, сам покойник уже не нуждается ни в гробе, ни в памятнике. Он уже мёртв, ему всё равно. Это если говорить о теле. Но вот душа — другое дело. Именно для неё скорбящие возносят молитвы. И стоит знать, что такая молитва может помочь живым тоже. Таким образом, что она поможет им настроится на духовный лад. Встать, так сказать, на одну линию связи с Небесами. Задуматься о том, какое количество грехов скопилось у каждого на душе. И подумать на такую тему — а сколько людей будет горевать на ваших собственных похоронах?

Когда нужно читать молитву об упокоении души

Молитва об упокоении души умершего — важная часть поминальной службы, когда душе больше всего нужна поддержка во время её скитаний. Нельзя относиться к вашему мёртвому родственнику небрежно, ведь Бог почувствует ваше халатное отношение и уже не будет так снисходителен.

Самая сильная помощь будет, если прочитать такую молитву в Церкви. Прежде, чем вознести молитву, живому родственнику нужно посетить храм. Прийти лучше всего к самому началу службы, либо за несколько минут до. Принесите с собой церковную записку, ведь её нужно будет передать к алтарю. Самый лучший момент — на проскомидии. Тогда во имя покойного возьмут часть из специальной просфоры. С её помощью можно получить великое очищение от грехов, когда часть такой просфоры положат в Чаще Священных Даров. Когда литургия закончится, панихиду тоже нужно будет отслужить. Если вы хотите, что бы молитва стала намного эффективнее, то скорбящему следует самому причаститься.

Есть определённые дни года, когда в Церкви чтят всех. От братьев и сестёр, которые умерли со всеми христианскими молитвами и отпеваниями, до тех, кого настигла смерть лютая, или внезапная. Без полагающейся в такой момент религиозной, обрядовой части.

Список таких дней:

  1. Суббота, которая называется мясопустной. Её отмечают за восемь дней до Великого Поста.
  2. Субботы, носящие название родительских дней. Стоят на второй, третьей и четвёртой неделе Великого Поста.
  3. Суббота троицкая. Отмечается перед днём Святой Троицы.
  4. Радоница. Вторая неделя после Пасхи, во вторник.
  5. Суббота, которая считается как родительской, так и Димитриевской. Отмечается восьмого ноября, что день памяти святого и мученика, Димитрия Солунского. Изначально она проходила в канун Куликовской битвы и во время её поминали имена православных воинов, которые почили, защищая родную землю.
  6. Поминовение православных, усопших воинов, 9 мая (26 апреля по старому стилю).

О поминовении усопших: панихида, поминальная молитва, родительские субботы

Что ещё нужно помнить, для правильного поминовения? Во-первых — особые даты. Умершего нужно вспоминать на день его рождения, день кончины и на именины. Так же в эти дни советуется щедро нести пожертвования церковные, где всегда будут чтить имя его. А ещё — милостыня бедным, с тем расчётом, что бы они вспоминали имя вашего родственника, когда будут молиться.

Текст молитвы об упокоении души умершего:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная; избави его вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой; несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя — правда во веки; и Ты еси един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на 9 дней после смерти, а так же на 3 день, 40 дней и годовщину

Почему читается молитва именно на 3 дня, 9 и 40 дней после смерти? Считается, что первые 3 дня душа готовится к отходу. Она всё ещё в теле, но держится за него буквально несколькими ниточками. Потом, когда на 3-й день тело хоронят, последняя связь прерывается. И с 3-го дня по 9-й день новоотлетевшей душе показывают райские кущи, так сказать. Как выглядит Рай, какие удовольствия ждут душу, как там хорошо и приятно.

Но когда наступает 10-й день — перед душой разворачивается совершенно другая картина. Ей начинают демонстрировать муки адские, и что её ждёт, если она попадёт сюда. Всё это время она не знает, что же именно её ждёт, Рай, или Ад. И узнает об этом умерший только на 40-й день . Именно в эти дни, когда решается судьба человеческой души, ей больше всего нужна поддержка от живых родственников. Потому принято читать молитвы и совершать панихиды именно в эти даты. Так что, как мы сами видим, молитва на 9 дней после смерти, на 3 дня и на 40 — очень важны. Ведь именно в эти дни решается судьба человеческая, а точнее судьба бессмертной души.

Есть несколько основных правил, которых нужно придерживаться, когда проводят поминки на такие значимые даты. Первое — верная атмосфера, дома, или вместе, где будет проходить мероприятие. Родственники должны налить в стакан воды, положить сверху ломоть хлеба и запалить лампадку.

Второе — количество поминающих. Их не должны быть много. Это близкие родственники и друзья, а так же сослуживцы, с которыми он поддерживал самый тесный контакт. Женщины должны подобрать волосы под платок, без исключения. А мужчины должны находится без каких-либо головных уборов.

Третье — приглашение. Не принято приглашать людей на поминки, ведь только так можно узнать, кому действительно важно спокойствие души умершего. Они должны прийти сами. Но иногда так бывает, что человек под гнётом горя забывает о том, какой сейчас день. Так что ему можно невзначай напомнить, не приглашая прямо.

Заупокойная Божественная литургия и панихида в храме святителя Николая Чудотворца — Патриаршем Подворье г. Софии

Четвёртое — еда. Все, кто собирается накрывать стол в этот день, должны помнить, что компот, кутя и вообще каши — обязательный атрибут поминального стола. Можно приготовить любимую еду усопшего и поставить во главу стола.

Пятое, и самое важное правило — вы собрались не для того, что бы отобедать. Вы должны помянуть усопшего. Вспомните совместные, приятные моменты, какие-то факты из его жизни. Пусть он всплывет в вашей памяти как живой. Как человек, который был с вами рядом. Почувствуйте его тепло.

Молитва на 9 дней после смерти:

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших;

Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина. Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя рек), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на 3 дня:

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея, души усопших раб Твоих) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши (человецы согрешиша), Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю, их) и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), небесному Царствию причастника (причастницу, причастники) учини (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Молитва на 40 дней:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитва на годовщину после смерти:

Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего (имя) (рабы Твоей (имя) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём , даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего (имя) (рабы Твоей (имя), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва об упокоении души усопшего — важная часть любой похоронной и поминальной церемонии. Потому что она помогает душе очистится, при чём как душе умершего, так и душам живых. Тем более, что при прочтении такой молитвы сам Господь Бог будет с большей милостью оценивать поступки усопшего.

Ссылка на основную публикацию